Monitoring onderzoek & innovatie


WTI-statistieken en -indicatoren


Doctoraatsdiplomahouders


Grootschalige enquête onder de houders van een doctoraat / PhD (beter bekend als de CDH-Survey), ondersteund door een Samenwerkingsovereenkomst tussen de OESO, de UNESCO en Eurostat met het oog op het verkrijgen van een duidelijker beeld van het totale verloop van de zogenaamde "kenniswerknemers".

Inleiding2006-Enquête

De enquête werd voor de eerste maal georganiseerd in 2006 en peilde met behulp van een aantal modules naar onder meer de opleiding, de uitbouw van de loopbaan en de internationale mobiliteit.

Voor de organisatie ervan werkten twee federale overheidsdiensten samen:

  • de afdeling Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie stond in voor de samenstelling van de populatie, de verzending van de enquête en de registratie van de gegevens
  • de POD Wetenschapsbeleid was verantwoordelijk voor het opstellen van de enquête en de analyse van de antwoorden

Een voorbeeld van de 2006-vragenlijst kan u hier (pdf) terugvinden.


2010-Enquête

Om de bestaande gegevens te actualiseren en nieuwe gegevens met betrekking tot de carrières van doctoraathouders te verzamelen, heeft men op internationaal niveau beslist om de oefening van 2006 nogmaals over te doen. Deze enquête loopt nog tot het einde van 2010. De eerste analyses en rapporten mogen in de loop van 2011 verwacht worden.

De verantwoordelijke overheidsdienst is ook deze keer de POD Wetenschapsbeleid. Voor het samenbrengen van de contactgegevens en het verzenden van de brieven werd er beroep gedaan op het Rijksregister. Deze samenwerking werd uitgewerkt in samenspraak met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om garant te staan voor de privacy van de ingezamelde gegevens.

Een voorbeeld van de 2010-vragenlijst kan u hier (pdf) terugvinden.


Publicaties

Voor analyses van de bekomen gegevens kan u terecht op volgende websites:Cijfers Eurostat, OESO en Unesco

Voor een correcte interpretatie van de cijfers, gelieve de methodologische specificaties te raadplegen:

Verantwoordelijke project: Karl Boosten 02/238 35 19