Monitoring onderzoek & innovatie


WTI-statistieken en -indicatoren


Budgettaire overheidskredieten voor O&O (GBARD)


Overzicht van de budgettaire overheidskredieten voor O&O (BOKOO) in België in de periode 1989-2016. Voor de jaren 1989 tot en met 2015 is het overzicht gebaseerd op definitieve begrotingscijfers en voor het jaar 2016 op voorlopige begrotingscijfers.

Voor wat staan de BOKOO?Overzicht 1989-2016 van het BOKOO-totaal (per overheid)

Downloadbare bestanden:


Overzicht 1989-2016 per institutionele of functionele bestemming (lopende prijzen)

Wat verstaat men onder institutionele of functionele bestemming?

Downloadbare bestanden:


Overzicht 1989-2016 per sociaal-economische doelstelling (lopende prijzen)

De NABS2007 werd toegepast voor de ganse periode. Vandaar dat er, door het toepassen van de nieuwe NABS-nomenclatuur, voor sommige doelstellingen geen cijfers zijn in de periode 1989-2006.

Wat verstaat men onder sociaal-economische doelstelling?

Downloadbare bestanden:


Per jaar, per institutionele of functionele bestemming en per sociaal-economische doelstelling (6 groepen) (lopende prijzen)

Voor de jaren 1989 tot en met 2006 zijn de zes groepen van sociaal-economische doelstellingen samengesteld volgens de NABS1993.
Vanaf 2007 is de samenstelling van de zes groepen van sociaal-economische doelstellingen gebaseerd op de nieuwe NABS2007.

Downloadbare bestanden: