Monitoring onderzoek & innovatie


Specifieke diensten


Gespecialiseerde informatie i.v.m. wetenschapsbeleid


In eerste instantie is deze dienst bedoeld voor het departement Federaal Wetenschapsbeleid en zijn wetenschappelijke instellingen. Andere overheidsdiensten en gebruikers kunnen er na overleg over de voorwaarden eveneens een beroep op doen.


Informatiedossiers / documentatie

Na het opsporen van de nodige informatie wordt deze geŽvalueerd, geanalyseerd en gebundeld tot een informatiedossier met eventueel:

 • een stand van zaken over het onderwerp
 • een overzicht van de gevonden informatie
 • een lijst met de belangrijkste onderzoekers / instellingen
 • bibliografische referenties
 • een lijst met relevante websites
 • een lijst met experts

Bibliometrisch onderzoek

 • wetenschappelijke productiviteit van een land, een regio, een instelling, een universiteit, onderzoeker,. Enkele voorbeelden van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren:
  • aantal artikels of octrooien (absoluut of relatief, verdeling per vakgebied,...)
  • aantal citaties (absoluut of relatief, ...)
  • (relatieve) impactindex
 • co-publicaties: identificatie van netwerken (onderzoekers, instellingen, landen, ...)
 • analyse van een bepaald vakgebied of thema (evolutie van het aantal publicaties, landen/instellingen/onderzoekers in het vakgebied, typische tijdschriften, ...)

Strategische wake

 • retrospectief of toekomstverkennend onderzoek van buitenlandse onderzoeksactiviteiten en programma's op een bepaald vakgebied
 • actualiseren van de informatiedossiers naargelang van de wensen van de aanvrager
 • opvolgen en opsporen van nieuwe en opkomende trends in onderzoeksprogramma's (nieuwe soorten programma's, andere prioriteiten bij de financierende organisaties, bibliometrie, algemeen nieuws)
 • melden van wijzigingen aan websites (intelligente zoekrobotten)

SPIDOC INFO: Nieuwsbrief rond wetenschapsbeleid

Tussen 2006 en 2009 volgde deze nieuwsbrief strategische ontwikkelingen op die van belang zijn voor het wetenschapsbeleid.

De nieuwsbrief zal u dus, in de vorm van korte, overzichtelijke nieuwsberichten, een selectie van thema's aanbieden die ons interessant lijken voor het federale wetenschapsbeleid en waarvoor nieuwe documenten of bronnen op het internet beschikbaar zijn. De inhoudsopgave zal er dus als volgt uitzien:

 • de strategische ontwikkelingen in BelgiŽ en in het buitenland: beleid, programma's en grote initiatieven, toekomstverkennend onderzoek, evaluatie van het beleid en de programma's, bronnen met indicatoren, enz.
 • de thema's die het Federaal Wetenschapsbeleid en de Federale wetenschappelijke instellingen aanbelangen: de informatiemaatschappij, duurzame ontwikkeling, wetenschappelijk en cultureel patrimonium, beleidsondersteunende sociale wetenschappen, ruimtevaart - steeds vanuit het gezichtspunt wetenschapsbeleid.

Informatie : spidocinfo@stis.belspo.be

Archief

Onze belangrijkste bronnen

 • internet: websites van overheid en universiteiten, databanken, e-lijsten, gratis elektronische tijdschriften, ...
 • gespecialiseerde databanken (zie Wetenschappelijke en technische informatie)
 • collectie van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ en van de bibliotheek van het departement Federaal Wetenschapsbeleid


Voor meer informatie:

Dr Laurent Ghys
Tel. +32 2 238 37 52
Fax +32 2 238 37 50
Laurent.Ghys@stis.belspo.be

Elena Phalet
Tel. +32 2 238 37 41
Fax +32 2 238 37 50
Elena.Phalet@stis.belspo.be