Monitoring onderzoek & innovatie


Specifieke diensten


Invent (Projectendatabank)


In het kader van de bevoegdheden van de Federale overheid, houdt het Departement van het Federaal Wetenschapsbeleid een permanente inventaris bij van het Belgisch wetenschappelijk potentieel van de overheidsinstellingen. Om de informatie die deze inventaris bevat te ontsluiten, met name om samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en/of bedrijven te bewerkstelligen, heeft het Federaal Wetenschapsbeleid een databank "INVENT" aangelegd en een zoekinstrument ontwikkeld.

Voor meer informatie:

Elena Phalet
Tel. +32 2 238 37 41
elena.phalet@stis.belspo.be

http://www.belspo.be/belspo/invent/intro_nl.stm