Monitoring onderzoek & innovatie


Nuttige links


Bij de Europese Unie

 • Participant portal van de Europese Commissie voor Horizon 2020
 • Horizon 2020 website
 • Informatie omtrent de 3%-doelstelling (EU-website en enkel in het EN). De pagina wordt niet langer onderhouden sinds eind 2008, maar bevat nog steeds waardevolle informatie.
 • De website van CORDIS, de informatie-website van de EU over onderzoek en ontwikkeling (in het EN).
 • De website van de European Research Area (ERA), die de activiteiten, het beleid, en en de Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's die in een transnationaal perspectief uitgevoerd worden bij elkaar brengt.
 • De website van de vlaggenshipinitiatief Innovation Union van de Europese Commissie (enkel in het EN), dat de implementatie van dertig maatregelen omvat om (i) Europa te transformeren tot een toonaangevende wetenschappelijke speler van wereldniveau, (ii) de belemmeringen voor innovatie te verwijderen, en (iii) de manier waarop de publieke sector en de private sector samenwerken op het vlak van onderzoek en innovatie samenwerken drastisch te veranderen.
 • De website van de Innovation Union Scoreboard van de Europese Commissie (enkel in het EN), die bestaat uit een set van indicatoren om de voortgang van het hierboven vermelde Innovation Union initiatief te bewaken.
 • De website van de DG RTD van de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor onderzoek en innovatie.
 • Statistieken over wetenschap, onderzoek en innovatie op de website van EUROSTAT, het statistisch bureau van de Europese Commissie

Bij de Federale overheidBij het Waals Gewest


 • De Portal voor Onderzoek en Technologie in Wallonië, de website van de administratie die verantwoordelijk is voor het technologiebeleid in het Waals Gewest.
 • De website van de CESW (Sociaal-Economische Raad van het Waals Gewest), het adviesorgaan van het WTI-beleid in het Waals Gewest.
 • De website van de SRIW (Gewestelijke investeringsmaatschappij van Wallonië).
 • De website van de SOWALFIN, de financieringsinstelling van de KMO's.

Bij de Franse Gemeenschap


Bij de Vlaamse overheid

 • De website van het EWI (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie), het overheidbestuur belast het met technologie- en innovatiebeleid in het Gewest.
 • De website van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), de organisatie belast met de steun aan O&O, technologische ontwikkeling en innoverende projecten in de Vlaamse ondernemingen.
 • De website van het Vlaams Innovatienetwerk, het netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT.
 • De website van de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie), de strategische adviesraad voor het wetenschaps- en innovatiebeleid in het Vlaams Gewest.
 • De website van de VLIR, de Raad van Rectoren van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap.
 • De website van de VLHORA, de koepelorganisatie die de belangen van de Vlaamse hogescholen uitdraagt vanuit een maatschappelijk breed gedragen beleidsvisie.
 • De website van het FWO, het fonds voor het fundamenteel onderzoek in de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap.
 • De website van de GIMV, de gewestelijke investeringsmaatschapij van Vlaanderen (die ook investeert in het buitenland).

Bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • De portaalwebsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De website van INNOVIRIS, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, een administratieve instantie waarvan de opdracht het bevorderen en ondersteunen van de technologische innovatie is, door onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (prototypes) te financieren, uitgevoerd door bedrijven en onderzoeksinstellingen gelegen in Brussel
 • De website van het BAO (de Brussels Agenschap voor de Onderneming), het doorgeefluik voor iedereen die in Brussel onderneemt en voor de innoverende bedrijven in het Gewest.
 • De website van de GIMB, de Gewestelijke Investeringsmaatschapij voor Brussel.
 • De website van het BISA, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, die een grote hoeveelheid zeer gevarieerde gegevens m.b.t. het Brussels Gewest bevat, en in het bijzonder statistieken over onderzoek en technologie.