DWTI   DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

SIST   SERVICE D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

STIS   SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION SERVICE
 
digipat            research            polisti            eurofed